:: mikroekonomie  
     

       
  Střetávání nabídky a poptávky na trhu výrobků a služeb Přebytek nabídky, nedostatek nabídky, rovnováha, rovnovážná cena.  
  Fungování trhu Tržní subjekty, rozdělení trhu, nabídka, poptávka, interakce nabídky a poptávky (přebytek, nedostatek, rovnováha).  
  Produkční analýza, náklady firmy a zisk Předpoklady teorie firmy, produkční funkce, teorie produktu, náklady firmy v krátkém a v dlouhém období, odvození nákladové křivky, zisk.  
  Dokonale konkurenční trh a jeho rovnováha Charakteristika dokonalé konkurence, křivka nabídky a bod uzavření firmy, křivka nabídky firmy a odvětví, efektivnost dokonalé konkurence, tržní rovnováha a její podmínky (teorém pavučiny).  
  Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence Vznik nedokonalé konkurence, charakteristika tržních struktur, úplný monopol, rovnováha monopolu, regulace monopolu, monopson, oligopol, monopolistická konkurence.  
  Struktura trhu a jeho efektivnost Dokonalá konkurence, monopol, oligopol, monopolistická konkurence, efektivnost trhu, vládní regulace.  
  Užitek a chování spotřebitele Celkový užitek, mezní užitek, přebytek spotřebitele a výrobce, rovnováha spotřebitele a rovnováha spotřebitele na dolar.  
       

     
  <<< zpět na Ekonomie