:: makroekonomie  
     

       
  Makroekonomické teoretické přístupy Merkantilismus, fyziokratismus, klasická ekonomie (liberalismus), Adam Smith, David Ricardo, Karel Marx, neoliberalismus, Leon Waras.  
  Základní makroekonomické veličiny a jejich měření  Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, nominální a reálný HDP, potenciální HDP, cenové indexy, deflátor.  
  Státní rozpočet Výdaje a příjmy státního rozpočtu, deficit (cyklický a strukturální), financování deficitu, vestavěné stabilizátory.  
  Inflace a protiinflační politika Inflace a její měření, indexy, stupně inflace podle její závažnosti, důsledky a náklady inflace, vyrovnaná a anticipovaná inflace, inflace tažená poptávkou a tlačená náklady, Phillipsova křivka, setrvačná inflace, protiinflační politika.  
  Hospodářský růst a hospodářské cykly Proces hospodářského růstu, fáze hospodářského cyklu, skutečné a dlouhodobé tempo růstu, příčiny hospodářského cyklu.  
  Mezinárodní obchod Mezinárodní obchod a měnové kurzy, teorie komparativních výhod, absolutní výhoda, přínosy mezinárodního obchodu, protekcionismus, jeho cíle a formy, cla a účinky cel.  
  Nezaměstnanost Měření nezaměstnanosti, typy nezaměstnanosti a její ekonomické a sociální důsledky, dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost, přirozená míra nezaměstnanosti, tendence k jejímu zvyšování a politika jejího snižování, Philipsova křivka v krátkém a dlouhém období.  
  Peníze  Vznik peněz, historické formy peněz, význam peněžní směny, funkce peněz, peněžní agregáty, likvidita.  
  Teorie produktu, agregátní nabídka a poptávka Měření národního produktu a důchodu (HDP, HNP), ekonomická rovnováha a nerovnováha, faktory určující agregátní nabídku a poptávku, agregátní nabídka v krátkém a dlouhém období, expanzivní a restriktivní politika.  
       

     
  <<< zpět na Ekonomie